УНИЦЕФ

УНИЦЕФ е организация, създадена от генералната асамблея на ОН на 11 декември 1946 г. за да снабдява с храна и други провизии деца от страни, разрушени през Втората световна война. Инициалите на Детския фонд на Обединените Нации са възприети от английското наименование - United Nations International Children's Emergency Fund. УНИЦЕФ като организация разчита на приносите и даряванията от страна на правителства и други дарители и приходите й през 2006 г. са изчислени на стойност $2 781 000 000, като около 2/3 от тази стойност са благодарение на правителството. Останалата част от тази сума идва от други организации, частни фирми и около 6 милиона частни лица. През 1965 г. Уницеф получава Нобелова награда за мир.

Логото на УНИЦЕФ, което често се вижда, представляващо организацията като основен организатор на дадено благотворително събитие. Често се случва и името й да се използва измамно с цел лична изгода.