Универсален ден на детето

През 20 ноември 1959г. Генералната Асамблея на Обединените Нации приема декларация за правата на детето. На същата дата през 1989 приема и конвенция за правата на детето. Също така Генералната Асамблея предлага в една от резолюциите си да се чества т.нар. "Универсален Ден на Детето", който да се чества на удобен за всяка страна ден по подходящ за всяка страна начин. Много страни избират именно 20 ноември, поради символичните за празника събития, случили се на тази дата.